OMTALE FOREDRAG:  Det er ikkje den historia eg fortel som er den viktigaste, men den du ser for deg. 
Denne påstanden er utgangspunktet for dette foredraget, som er bygd på Lindas erfaringar frå radio, tv, avis, scene, og forfattarskap.
"Meirfiksjon" er eit inspirerande og illustrerande foredrag til nytte for alle som har noko på hjarta, alle som vil nå fram med formidlinga si. Det handlar om å få publikum til å oppfatta ein bodskap, og engasjera seg i den. Og difor handlar det om uttrykka seg klart, konkret og bildeskapande - og ikkje minst:  Å utnytta krafta som ligg i ei forteljing. 
Dette er eit tankevekkande og underhaldande foredrag med lyd, bilde og forteljing. Det har vist seg å eigna seg både på dagtid og på kveldstid. 
OMTALE LINDA: Linda Eide har jobba som journalist og programleiar i nrk radio og fjernsyn i over tre tiår. Ho har mottatt ei rekke prisar for si formidling. Eide skriv også bøker og teaterframsyningar, og framfører sjølv det ho skriv. Sidan 2017 har ho fronta programmet Eides språksjov, og gjort språkopplæring til laurdagsunderhalding på NRK1. ​​​​​​​