Godt språk, klar tale.
Kvifor går det så ofte gale?
OMTALE FOREDRAG. Dette er eit underhaldande foredrag med ein alvorleg undertone. Linda Eide syner fram kva eit klart og tydeleg språk er, og kvifor det er så viktig!
Kvifor endar me så ofte opp med eit språk som skapar avstand og utestenging, irritasjon og apati? 
Den nye språklova har  i paragraf 9 og 10, lovfesta at det offentlege skal skriva korrekt og informera forståeleg. Det høyrest enkelt ut, men likevel er det lovbrots-bonanza kvar einaste dag. Her må det språkvaskast i kontor og korridor! Linda Eide stiller med kost og krutt, og ikkje minst: Mange lattermilde og pedagogiske eksempel.

Dette foredraget passar for tilsette i alle typer verksemder, privat og offentleg. Og sjølvsagt for leiarar, mellomleiarar og sjefar av alle slag.
OMTALE LINDA: Linda Eide har jobba som journalist og programleiar i nrk radio og fjernsyn i over tre tiår. Ho har mottatt ei rekke prisar for si formidling. Eide skriv også bøker og teaterframsyningar, og framfører sjølv det ho skriv. Sidan 2017 har ho fronta programmet Eides språksjov, og gjort språkopplæring til laurdagsunderhalding på NRK1. ​​​​​​​​​​​​​​
LINDA FORTEL: Eg blir både sprø og opprørt av unødvendig komplisert og uklart språk. Mange ynskjer også å forskjønna verkelegheita, noko som lett fører til ein generell mistillit i samfunnet. Når me kallar midlertidige brakker for kommunal paviljong, og dei som skal mista jobben for overtallige (på veg inn i ressursbanken), har me malt oss inn i eit språkhjørne me snarast muleg bør komma oss ut frå. Det er sikkert dei som kan finna på å kalla ein spade for ein manuell gravereiskap. Men det er jo fantastisk oppløftande å vita at det framleis ER lov å kalla ein spade for ein spade.